สถานที่สำคัญใน เดนมาร์ก

Nyhavn

ปราสาทโรเซนเบิร์ก


โบสถ์พระผู้ไถ่หอคอยมน


พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ